Kontaktné a fakturačné údaje

Centrála a pobočka NITRA, Farská 35
Tel: 037 6503290, Fax: 037 6503342
E-mail: realfarska@gtsmail.sk
Vedúci predajne: Ing. Peter Joanidis
Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8.30 – 17.00 (obed: 12.00 – 12.30)
So: 9.00 – 12.00
Ne: zatvorené

Pobočka NITRA, Štefánikova 43
Tel: 037 6503291
E-mail: realstefanikova@gtsmail.sk
Vedúci predajne: Dušan Čurgali
Otváracie hodiny:
Po – Pi: 9.00 – 17.00 (obed: 12.00 – 12.30)
So: 9.00 – 12.00
Ne: zatvorené

Pobočka VRÁBLE, 1. mája 1
Tel: 037 7833488
E-mail: realvrable@gtsmail.sk
Vedúci predajne: Andrej Šmiriak
Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8.30 – 16.30 (obed: 12.00 – 12.30)
So: 9.00 – 12.00 – každý nepárny týždeň
Ne: zatvorené

Pobočka ŠURANY, M.R.Štefánika 11
Tel: 035 6421164
E-mail: realsurany@gtsmail.sk
Vedúci predajne: Marián Lauro
Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8.30 – 16.30 (obed: 12.00 – 12.30)
So: 9.00 – 12.00
Ne: zatvorené

Pobočka ZLATÉ MORAVCE,Bernolákova 3
Tel: 037 6316971
E-mail: real-moravce@gtsmail.sk
Vedúci predajne: Bystrík Bančák
Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8.30 – 16.30 (obed: 12.00 – 12.30)
So: 9.00 – 12.00
Ne: zatvorené

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, J.WEISSEHO 10
Tel: 032 3811440
E-mail: realnovemesto@gtsmail.sk
Vedúci predajne: Pavol Joanidis
Otváracie hodiny:
Po – Pi: 9.00 – 16.30 (obed: 12.00 – 12.30)
So: zatvorené
Ne: zatvorené 

Fakturačné údaje
Obchodné meno: Real Finance s. r. o.
Sídlo spoločnosti: Farská 35, 949 01 Nitra
IČO: 36550833
IČ DPH: SK2021700846

Spoločnosť zapísaná dňa 18.12 2002 v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka 13639/N.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Nitra
IBAN: SK07 1111 0000 0013 9367 6005
BIC (SWIFT): UNCRSKBX
Číslo účtu: 1393676005 / 1111

Orgán dozoru
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1, Slovenská republika

Telefón: +421 37 7720216
E-mail: nr@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Návrat hore